„Podivným paradoxem je, že teprve když jsem schopen se přijmout takovým jakým jsem, jsem schopen se změnit.“ Carl Rogers

Proč si někdy stojíme v cestě sami sobě?

Protože jsme přesvědčeni, že afekty nemají v podnikání co dělat!? Ale právě emoce, jako je sympatie, hněv nebo zlost, určují naše obchodní rozhodnutí, a tím i dosažení nebo minutí našeho profesionálního úspěchu.

Charisma, spolu s empatií, jsou na vrcholu žebříčku sociálních dovedností, které se lze naučit. Charisma je schopnost být v souladu s vlastními pocity, myšlenkami a činy. Empatie zahrnuje i vnímání a chápání emocionálního světa druhých. Naučíte-li se zacházet vědomě a efektivně s Vašimi pocity, pozitivními i negativními, včetně afektů, a naučíte-li se zacházet s pocity i afekty druhých, vytvoříte si sociální základ pro Váš profesionální úspěch.

EN DE CZ