„Člověk díky Tobě dospívá k Já.“ Martin Buber

Náš profesionální život je díky dnešnímu multikulturnímu světu, aktuálnímu sociálně-sexuálnímu vývoji a prodloužení aktivní profesionální fáze života denně konfrontován s velkou skupinou rozmanitých lidí a jejich interakcí. O to jednodušeji vedou nedorozumění a falešně interpretované informace ke zbytečným konfliktům. Významnou roli zde hraje tzv. „Selektivní vnímání“; je to známý psychologický jev, ve kterém jsou vnímány pouze určité aspekty života a jiné zůstanou skryté. Dalším důvodem neúspěšné komunikace jsou tzv. nedorozumění. Každý má svou vlastní představu o významu či obsahu určitého pojmu a mylně předpokládáme, že každý tento pojem vnímá shodně s námi.

Komunikační procesy jsou kontrolovatelné a lze vytvořit nezbytné podmínky a užívat společný jazyk tak, abychom si porozuměli a optimálně využívali potenciál kulturní rozmanitosti a jedinečnosti v jakékoli organizaci. S radostí vás podpořím při vybudování jednoty z autonomie a vzájemného porozumění na Vaší cestě k nové (nebo další) identitě Vaší organizace.

EN DE CZ